แรงบันดาลใจ
เสน่ห์อาคาร Sino-Portuguese นับวันยิ่งได้รับความสนใจจากชาวภูเก็ตและผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมและประโยชน์ใช้สอย ทำให้อาคารเหล่านี้ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางกาลเวลาที่หมุนเปลี่ยนไป และนับวันยิ่งเพิ่มคุณค่าและความสง่างาม
Sino-Village จึงก่อกำเนิดขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้คนที่รักในสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ทั้งเพื่อทำธุรกิจพร้อมอาศัยและเพื่ออยู่อาศัย
Premium Sino-Home Office หน้ากว้าง 5 เมตร 3 ชั้น พร้อมช่องแสง/ช่องลมกลางบ้าน เพื่อทำธุรกิจและอยู่อาศัยในรูปแบบบ้านนายเหมือง
Premium Sino-Townhome หน้ากว้าง 6 เมตร 2 ชั้น พร้อมช่องแสงกลางบ้าน เพื่ออยู่อาศัยในรูปแบบย้อนอดีต
Premium Sino-Home Office เพียง 18 ยูนิต และ Premium Sino-Town home เพียง 34 ยูนิต สำหรับผู้มีใจรัก และต้องการสืบสานสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า คู่กาลเวลา  ที่ “Sino-Village”
บริษัท ที เพลสเซส จำกัด
ที่ตั้งโครงการ 99 ม.2 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 66 76240123 โทรสาร : 66 76241639
อีเมลล์ : info@gardenplace-phuket.com    เว็ปไซด์ : gardenplace-phuket.com
Copyright 2011-2012 บริษัท ที เพลสเซส จำกัด. All right reserved.
QRCode
Designed by PhuketWebService.com