+66-7624-0123

ความคืบหน้าโครงการ

A1-1
A1-2
A1-3
A1-4
A1-5
A1-6
A2-7
A2-8
A2-9
A2-10
A2-11
A2-12
A3-13
A3-14
A3-15
A3-16
A3-17
A3-18
B1-19
B1-20
B1-21
B1-22
B1-23
B1-24
B2-25
B2-26
B2-27
B2-28
B2-29
B2-30
B3-31
B3-32
B3-33
B3-34
B3-35
B3-36
B4-37
B4-38
B4-39
B4-40
B5-41
B5-42
B5-43
B5-44
B5-45
B5-46
B6-47
B6-48
B6-49
B6-50
B6-51
B6-52
สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า สำหรับทำธุรกิจและพักอาศัย บ้านสวย อยู่สบาย สไตล์ชิโน
บริษัท ที เพลสเซส จำกัด
ที่ตั้งโครงการ 99 ม.2 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 66 76240123 โทรสาร : 66 76241639
อีเมลล์ : info@gardenplace-phuket.com    เว็ปไซด์ : gardenplace-phuket.com
Copyright 2011-2012 บริษัท ที เพลสเซส จำกัด. All right reserved.
QRCode
Designed by PhuketWebService.com